Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

13:28
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
09:28
2013 01e8
Reposted fromsoSad soSad viaBrainy Brainy
08:04
9298 fec7 500
Reposted fromsnowlake snowlake viapiehus piehus

March 08 2017

17:53
2041 aed2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viagoszko goszko
17:53
0550 fed4 500
Reposted frombackground background viagoszko goszko
16:04
1982 2d38
Reposted fromspace-grunge space-grunge viaoutofmyhead outofmyhead
15:59
9013 3147
Reposted fromflesz flesz viaanecianow anecianow
15:56
13:07
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viamagdanestor magdanestor
13:06
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
13:03
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis vianiebieskieoczy niebieskieoczy
09:19
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viacorazon corazon
09:15
8355 ff9b 500
Kato.
Reposted fromtomashevska tomashevska vialaparisienne laparisienne
09:10
3401 2eee 500
Reposted fromsail sail viamiimi miimi

March 06 2017

09:05
6385 f97b
Reposted fromfelicka felicka viaaniuszka aniuszka

March 02 2017

16:55
Zastanawiam się, co robisz i czy nie chcesz uciec stąd
ciągle czekam, aż ktoś wreszcie temu miastu utnie prąd
chcę powodzi, zanim uschnie ląd
krzyczę, że cię kocham, ale nie wiem, czy to już nie błąd.
— Taco mistrz
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamisiaczek95 misiaczek95
13:13
0270 b4a3
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viairmelin irmelin
13:00
9867 6f14
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahumane humane

March 01 2017

12:24
Przypomnij sobie uczucie po burzy. Świeżość powietrza, jego zapach i chłód. Orzeźwiającą czystość i przynoszącą ulgę lekkość. Woń mokrych liści z przyjemną nutą nasiąkniętej ziemi. To specyficzne uczucie ożywienia, które uderza cię w twarz i po raz kolejny to samo wrażenie: coś się odnawia, coś zostało oczyszczone, a ty znowu to dostrzegasz, ale odczuwasz jakby po raz pierwszy.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
12:24
9844 5883
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl